Plan studiów

Plan zajęć zbiorowych

 

PLAN STUDIÓW – Muzykologia

Studia I stopnia – licencjackie

Rok I_plan studiów

Rok II_plan studiów

Rok III_plan studiów

Moduł Kościelny_plan studiów

Moduł Popularny_plan studiów

Muzykologia – studia I stopnia – efekty uczenia się

Studia II stopnia – magisterskie

Rok IV_plan studiów

Rok V_plan studiów

Muzykologia – studia II stopnia – efekty uczenia się

KARTY PRZEDMIOTÓW

Karty przedmiotów (sylabusy) znajdują się w serwisie USOSweb Uniwersytetu Opolskiego

 

W A Ż N E  D O K U M E N TY

OBSŁUGA STUDIÓW

Obsługa studiów muzykologicznych

WEWNĄTRZKATEDRALNY SYSTEM DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MUZYKOLOGIA W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM – 2020 r.

WSDJK Muz

WEWNĄTRZKATEDRALNY SYSTEM OCENIANIA (WekSO) – podpisany 28.01.2020 r.

WekSO

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH – 2020 r.

Zasady przeprowadzania egzaminow dyplomowych

INSTRUKCJA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU MUZYKOLOGIA – 2020 r.

Muzykologia Instrukcja praktyki 2020

 

U Z Y S K A N E  K O M P E T E N C J E

Wszechstronnie przygotowani absolwenci kierunku dysponować mają z jednej strony wiedzą z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej, z drugiej posiadać umiejętności rzetelnie wykształconego muzyka kościelnego lub animatora życia muzycznego. Dzięki temu mogą starać się o pracę między innymi w następujących zawodach:

  • muzyka kościelnego – organisty, dyrygenta zespołów wokalnych i instrumentalnych, animatora życia muzycznego w parafii;
  • animatora muzycznego w instytucjach kultury;
  • dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym;
  • dziennikarza bądź krytyka muzycznego;
  • edytora muzycznego (wydawnictwa nutowe i fonograficzne);
  • konsultanta i pracownika firm organmistrzowskich;
  • nauczyciela w zakresie szkolnej edukacji muzycznej, nauczyciela w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzyków kościelnych oraz nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, audycje muzyczne, zasady muzyki) w szkolnictwie muzycznym (po ukończeniu studiów magisterskich).