Plan studiów

Plan zajęć – Rok akademicki 2022/2023 Semestr 2 – letni

Plan_zajęć_zbiorowych_Semestr_letni_2022-2023_Aktualizacja_15.05.2023

Studia I stopnia – licencjackie

Rok I_plan studiów

Rok II_plan studiów

Rok III_plan studiów

Moduł Kościelny_plan studiów

Moduł Popularny_plan studiów

Muzykologia – studia I stopnia – efekty uczenia się

Studia II stopnia – magisterskie

Rok IV_plan studiów nowa

Rok V_plan studiów nowa

Muzykologia – studia II stopnia – efekty uczenia się

KARTY PRZEDMIOTÓW

Karty przedmiotów (sylabusy) znajdują się w serwisie USOSweb Uniwersytetu Opolskiego

 

U Z Y S K A N E  K O M P E T E N C J E

Wszechstronnie przygotowani absolwenci kierunku dysponować mają z jednej strony wiedzą z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej, z drugiej posiadać umiejętności rzetelnie wykształconego muzyka kościelnego lub animatora życia muzycznego. Dzięki temu mogą starać się o pracę między innymi w następujących zawodach:

  • muzyka kościelnego – organisty, dyrygenta zespołów wokalnych i instrumentalnych, animatora życia muzycznego w parafii;
  • animatora muzycznego w instytucjach kultury;
  • dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym;
  • dziennikarza bądź krytyka muzycznego;
  • edytora muzycznego (wydawnictwa nutowe i fonograficzne);
  • konsultanta i pracownika firm organmistrzowskich;
  • nauczyciela w zakresie szkolnej edukacji muzycznej, nauczyciela w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzyków kościelnych oraz nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, audycje muzyczne, zasady muzyki) w szkolnictwie muzycznym (po ukończeniu studiów magisterskich).