Johann Mathias Vinzenz Haas (1812–1899) – działalność organmistrzowska na Opolszczyźnie

Jedenasty wolumin serii wydawniczej Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu Opoliensis Musica Ecclesiastica stanowi monografia będąca efektem badań naukowych ks. Grzegorza Poźniaka nad zagadnieniem życia i działalności głubczyckiego organmistrza, którego losy dotąd pozostawały bliżej nieznane. Książka Johann Mathias Vinzenz Haas (1812–1899) – działalność organmistrzowska na Opolszczyźnie. Studium źródłoznawcze na podstawie zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu po raz pierwszy przedkłada literaturze przedmiotu biografię oraz konteksty działalności organmistrzowskiej i organoznawczej tytułowego bohatera, a ponadto kataloguje kolejne opusy instrumentów składających się na jego warsztat i rzemiosło. Całość zawartych w ramach niniejszej publikacji wiadomości poparta została gruntowną kwerendą archiwalną oraz opracowaniem i prezentacją dokumentów źródłowych. Zapraszamy na spotkanie z nowoodkrytym rozdziałem śląskiego budownictwa organowego w wydawnictwie SINDRUK-DIMK!