Koło Naukowe Studentów

   INFORMACJA OGÓLNA

Koło Naukowe Studentów Muzykologii zostało założone w 2011 r. Od tej pory skupia ono prawdziwych pasjonatów i badaczy muzyki – zarówno w jej obszarze praktycznym, jak i teoretycznym. Stwarza studentom możliwości jeszcze bardziej efektywnego poznawania i zgłębiania tajników nieograniczonego świata muzyki, zdobywania nowych doświadczeń oraz poszerzania horyzontów. Młodzi naukowcy mają tu okazję spełniania swoich pasji, rozwoju talentów oraz odkrywania nowych możliwości.

Członkowie Koła Naukowego biorą udział w licznych wyjazdach naukowo-badawczych, wycieczkach, organizowanych zajęciach terenowych oraz zjazdach i konferencjach, odbywających się w kraju i zagranicą. Ponadto do ich aktywności należy współorganizacja warsztatów, mistrzowskich kursów interpretacji literatury muzycznej oraz seminariów naukowych prowadzonych przez wyśmienitych gości w postaci polskich i zagranicznych profesorów, m.in. z Niemiec, Czech, Szwajcarii, Serbii, Czarnogóry, Japonii czy Kuby.

Studenci muzykologii stale współpracują z opolskimi rozgłośniami radiowymi. Biorą również udział w spotkaniach  ze znanymi muzykami, producentami i wydawcami polskiego rynku muzycznego. Organizują liczne koncerty muzyki organowej, fortepianowej i chóralnej. Biorą aktywny udział w życiu kulturalnym. Nawiązują współpracę z innymi kołami naukowymi działającymi w ramach Uniwersytetu Opolskiego. Wykazują się licznymi inicjatywami służącymi integracji muzykologicznego środowiska.

Do obszarów cieszących się największym zainteresowaniem naukowo-badawczym wśród studentów muzykologii należą: organoznawstwo, wykonawstwo muzyki organowej, aranżacja muzyczna, improwizacja fortepianowa, muzyka popularna, edycja nut, muzyka chóralna i zespołowe muzykowanie, badanie ludowej kultury muzycznej, archiwistyka oraz wykonawstwo muzyki dawnej.

Koło Naukowe Studentów Muzykologii nieustannie podejmuje nowe, liczne inicjatywy służące rozwojowi nauki, studiowanego kierunku oraz każdej jednostki. Niepodważalnym atutem społeczności opolskiej muzykologii jest wspaniała, rodzinna atmosfera oraz niezawodna grupa ludzi, na których zawsze można liczyć. Nie brakuje też licznych emocji i niezapomnianych wrażeń. Najważniejsza jest jednak zgodna pasja wszystkich studentów i wykładowców – wspólne odkrywanie piękna ukrytego w dźwiękach!

Zapraszamy do naszej muzykologicznej drużyny!

W imieniu Koła Naukowego Studentów Muzykologii
Ryszard Janiak

WAŻNE DOKUMENTY

Deklaracja czlonkowska KNSM

Sprawozdanie z dzialalnosci KNSM 2019-2020

Statut KNSM

Zaproszenie