Ważne dokumenty

OBSŁUGA STUDIÓW

Obsługa studiów muzykologicznych

WEWNĄTRZKATEDRALNY SYSTEM DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MUZYKOLOGIA W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM – 2020 r.

WSDJK Muz

WEWNĄTRZKATEDRALNY SYSTEM OCENIANIA (WekSO) – podpisany 28.01.2020 r.

WekSO

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH – 2020 r.

Zasady przeprowadzania egzaminow dyplomowych

INSTRUKCJA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU MUZYKOLOGIA – 2020 r.

Muzykologia Instrukcja praktyki 2020

Muzykologia Instrukcja Praktyki ciągłe 2021

INTERESARIUSZ MUZYKOLOGII UO

Interesariusz Muzykolgii Uniwrsytetu Opolskiego

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA KATEDRY MUZYKOLOGII

Współpraca Międzynarodowa KM