Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. prof. Ireneusza Pawlaka (1935-2020) – cenionego muzykologa i kompozytora, twórcy posoborowej muzyki liturgicznej w Polsce, związanego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim wychowawcy pokolenia polskich muzykologów – także wykładowców Opolskiej Muzykologii.

Niech Bóg uwielbiony w Jego kompozycjach, naukowych tekstach i trosce o piękno muzyki liturgicznej przyjmie Go do swego Królestwa.