Miło nam poinformować, że na nowo utworzonych studiach magisterskich z muzykologii klasę organów będzie prowadził wybitny niemiecki organista i pedagog prof. Stefan Baier – rektor Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie. Zachęcamy zwłaszcza absolwentów akademii muzycznych (m.in. studiów I lub II stopnia na kierunku organy lub muzyka kościelna) do podnoszenia swoich umiejętności na naszej uczelni.

Informujemy także, że wobec większego zainteresowania studiami licencjackimi na kierunku muzykologia, za zgodą władz uczelni podniesiono maksymalną liczbę studentów z 10 do 14.