Drodzy Maturzyści oraz Studenci innych kierunków na Uniwersytecie Opolskim.

Serdecznie zapraszamy Was, zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą muzyczną, do podjęcia studiów muzykologicznych na naszym kierunku. Od roku akademickiego 2019/2010 studia będą realizowane w ramach I oraz II stopnia, co jest zupełną nowością.

O muzykologii Uniwersytet Opolski jest szóstą uczelnią w Polsce, na której funkcjonuje kierunek Muzykologia, który zdecydowanie wzbogaca ofertę edukacyjną uczelni, zwłaszcza że studia muzykologiczne są jedynym kierunkiem na Uniwersytecie Opolskim w ramach dyscypliny naukowej „Nauki o sztuce”. Muzykologia należy do unikatowych i prestiżowych kierunków studiów uniwersyteckich (katedry muzykologii mają na ogół tylko największe i najlepsze uczelnie) obejmujących swoim zakresem badań wszelkie zjawiska kultury muzycznej. Specyfiką muzykologii opolskiej jest łączenie zajęć teoretycznych z wykonawstwem muzycznym (organy, fortepian – muzyka klasyczna, fortepian – muzyka popularna). W chwili obecnej żadna z uczelni nie prowadzi kierunku o podobnym profilu, umożliwiającym połączenie pogłębiania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznego wykonawstwa muzyki, w oparciu zwłaszcza o niezwykle bogate, śląskie regionalne niematerialne dziedzictwo kulturowe. Specyfiką wyróżniającą opolską muzykologię jest łączenie pasji muzycznych ze zdobywaniem wykształcenia muzykologicznego. Służą temu, funkcjonujące już na etapie studiów I stopnia przedmioty związane z wykonawstwem muzycznym, kontynuowane również w trakcie studiów magisterskich. Profil ten jest realizacją praktyczną trendów szeroko postulowanych i wdrażanych w światowej muzykologii. Koncepcja kształcenia studiów I i II stopnia na kierunku Muzykologia jest odpowiedzią na zmieniające się warunki rynku pracy, gdzie poszukuje się szeroko rozumianych animatorów życia muzycznego na różnych polach działalności – tym samym rozszerzając możliwości zatrudnienia. Wszechstronnie przygotowani absolwenci kierunku dysponować mają z jednej strony wiedzą z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej, z drugiej posiadać umiejętności rzetelnie wykształconego muzyka kościelnego lub animatora życia muzycznego. Profil kierunku przewiduje możliwość wyboru przez studenta dogodnego dla siebie modułu kształcenia: w zakresie muzyki popularnej (z fortepianem) lub w zakresie muzyki kościelnej (z organami). Studia licencjackie sprofilowane są ponadto pod kontem dziennikarstwa muzycznego z podstawami studia nagraniowego. W ramach studiów magisterskich istnieje natomiast możliwość zyskania przygotowania pedagogicznego. Muzykologia UO to: – zajęcia teoretyczne i wykonywanie muzyki na instrumentach – chór i zespołowe muzykowanie – muzyka popularna (fortepian) – muzyka kościelna (organy) – unikalna baza instrumentów – nowoczesny program studiów – profil dziennikarski – studio nagraniowe (podstawy) – edytorstwo muzyczne – przygotowanie pedagogiczne (studia magisterskie) – warsztaty i koncerty – zajęcia terenowe – konferencje naukowe – mistrzowskie kursy interpretacji literatury muzycznej prowadzone przez profesorów z kraju i zagranicy – współpraca z opolskimi radiostacjami oraz instytucjami kultury.