Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studiami muzykologicznymi do podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim w ramach studiów I i II stopnia.

Wspomniany kierunek studiów prowadzony jest przez Katedrę Muzykologii oraz Katedrę Historii Kultury i Sztuki w Instytucie Historii UO na Wydziale Nauk Społecznych.

Pierwsza tura rekrutacji ruszyła z dniem 20 kwietnia br.

Szczegółowe informacje można znaleźć na podanej niżej stronie uniwersyteckiej oraz na portalach określonych w zamieszczonych materiałach reklamujących kierunek studiów.

Strona UO:

Rekrutacja

PLAKAT

ULOTKA