Zgodnie z decyzją JM Rektora Uniwersytetu prof. dr hab. Marka Masnyka z dnia 28 czerwca br. powołującą nową strukturę Instytutowo-Wydziałową Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Muzykologii z dniem 1 października 2019 r. znajdzie się w ramach Insytutu Historii, a tym samym w strukturze Wydziału Nauk Społecznych. Zachodzące zmiany są wynikiem wejścia w życie nowej ustawy z 20 lipca 2018 r., którą określa się mianem “Konsytucji dla Nauki”. Jednak organizacyjnie Katedra Muzykologii będzie jeszcze przez jakiś czas powiązana z Wydziałem Teologicznym odnośnie do miejsca realizacji wykładów i ćwiczeń.