Uniwersytet Opolski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Historii (Katedra Muzykologii). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BIP UO.

Informacja BIP UO